Naujos profesinio mokymosi galimybės Druskininkų amatų mokykloje  Asta Dyburienė,
  Druskininkų amatų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui


     VšĮ Druskininkų amatų mokykla nuo 1995 m. yra profesinio mokymo įstaiga, jau 20 metų, prisiderinusi prie kurorto poreikių, ruošia specialistus reikalingus Druskininkų apgyvendinimo, maitinimo bei paslaugų teikimo įmonėms. Jau ilgą laiką rengiamos paklausios specialybės: automobilių mechanikai, siuvinių gamintojai, virėjai, viešbučio darbuotojai bei staliai. Remiantis 2014 m. įsidarbinimo tyrimu tik 8 procentai absolventų nedirbo arba buvo registruoti darbo biržoje, 2013 m. tokių asmenų buvo 10 procentų. Druskininkų amatų mokykla, teikianti kvalifikuotą profesinį rengimą, naujais mokslo metais siūlys dvi naujoves: galima bus rinktis naują Padavėjo- barmeno formaliojo profesinio mokymo programą, skirtą asmenis turintiems vidurinį išsilavinimą (mokymosi trukmė – 1,5 metų) bei viešbučio darbuotojo specialybės galės mokytis mokiniai su pagrindiniu išsilavinimu (mokymosi trukmė – 2 metai). Šiuo metu mokykloje mokosi apie 150 mokinių ir dirba 14 mokytojų (12 profesijos mokytojų, 2 mokytojai). Visi mokyklos mokytojai ir profesijos mokytojai turi mokomųjų dalykų kvalifikacines kategorijas, iš jų 6 – vyresnieji profesijos mokytojai ir 1- vyresnysis mokytojas. Mokiniams mokama stipendija ir galimas apgyvendinimas bendrabutyje. Mokykloje mokoma ir tęstinio formalaus bei neformalaus profesinio mokymo. Šiuo metu mokykloje mokosi 9 mokiniai iš darbo biržos: 5 - virėjo specialybės, 1 – dailidės, 1 – lengvų drabužių siuvėjo, 1- viešbučio administratoriaus ir 1 – autotransporto priemonių remonto šaltkalvio. Mokykla turi licenciją ir gali vykdi tęstinį formalųjį profesinį mokymą pagal 14 programų bei turi parengusi 19 tęstinio neformalaus mokymo programų. Druskininkų amatų mokykla lygiateisio partnerio teisėmis bendradarbiaudama su kitomis profesinėmis mokyklomis bei įstaigomis stengiasi, kad kuo daugiau mokinių galėtų dalyvauti „Leonardo da Vinči“ bei „Erasmus“ mainų programose ir darbinės patirties pasisemti užsienyje. Šiuo metu 4 viešbučio darbuotojo ir virėjo specialybės mokiniai stažuojasi Turkijoje (dar 5 mokiniai praktines kompetencijas ten pat tobulins rudenį). Stalių specialybės I kurso 4 mokiniai dvi savaites mokėsi dirbti su mechanizuotos medienos apdirbimo technologijų ir baldų gamybos inovacijų mokymo priemonėmis Kauno statybininkų rengimo centre. Neblogų rezultatų mokyklos mokiniai pasiekia dalyvaudami profesinio meistriškumo konkursuose. Šių metų vasario mėnesį automobilių mechaniko specialybės II kurso mokiniai dalyvavo respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Geriausias jaunasis automechanikas 2014“. Taip pat mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose, mugėse, parodose. Gerinant mokymosi ir mokymo procesus, mokykloje vykdomos užklasinės veiklos: rengiamos tradicinės mokyklos šventės, organizuojami įvairūs konkursai (Kalėdinės dekoracijos „2015-uosius žaliosios medinės ožkos metus pasitinkant“ konkursas, Kūčių patiekalų degustacija, Kalėdinio stalo serviruotė ir kt.) bei mokinių tarybos organizuojami renginiai (Valentino diena, Vasario 16-oji, Užgavėnės, Mokytojų diena, „Fuxų“ krikštynos ir kt.) Pernai mokykla vykdė Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (KPMPC) nacionalinį projektą „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“, kurio metu buvo atliktos keturių formaliojo pirminio profesinio mokymo programų savianalizės: viešbučio darbuotojo, automobilių mechaniko, staliaus ir virėjo. Atliktas šių programų įgyvendinimo kokybės išorinis vertinimas. Remiantis jo išvadomis ir pasiūlymais nuolat tobulinamas profesinio mokymo procesas. Mokykloje palaikoma LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkanti Kokybės vadybos sistema (KVS), kuri įrodo mokyklos dėmesį mokinių ir kitų mokyklos veikla suinteresuotų šalių poreikiams. Nuo 2015 m. kovo 26 d. įsigaliojo nauji kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų blankai. Mokiniui, sėkmingai baigusiam formaliojo profesinio mokymo programą, bus išduodami profesinio mokymo diplomai (prieš tai vadinosi Kvalifikacijos pažymėjimai). Druskininkų amatų mokykla yra atvira visiems. Joje laukiami pagrindinių, vidurinių mokyklų moksleiviai, bedarbiai, siekiantys įgyti ar patobulinti kvalifikaciją, tėvai, mokytojai, darbdaviai ir visi kiti, kuriuos domina profesinis mokymas.


 

Atgal