Druskininkų amatų mokyklos istorija

Druskininkų miesto tarybos I-ojo šaukimo 21 sesijos 1992-02-07 sprendimu Nr. 91 sudaryta organizacinė grupė, paruošusi Druskininkų I-osios vidurinės mokyklos amatų mokymo skyriaus kūrimo dokumentus ir įstatus, kurie 1992-10-01 Valdybos potvarkiu Nr. 314-v buvo įregistruoti.

            1992-10-01 pradėjo savo veiklą  amatų mokyklos skyrius prie Druskininkų I-os vidurinės mokyklos. Skyriuje, kuriame dirbo 10 mokytojų ir 5 darbuotojai, įstojo mokytis 84 mokiniai, norintys išmokti šių amatų: meninio pynimo iš vytelių, keramikos, siuvinėjimo, mezgimo, siuvimo ir dailiojo medžio apdirbimo.

            1993-10-18 Druskininkų I-osios  vidurinės mokyklos amatų mokymo skyriaus tampa Ne pelno įmone “Senieji amatai”. Mokyklos įkūrėjai Druskininkų I-osios vidurinės mokyklos direktorius Stasys Papartis bei amatų mokymo skyriaus vedėjas Gediminas Černiauskas perduoda mokyklos vairą naujam direktoriui – Vytautui Dabrukui.  

            1994 m. pavasarį išleidžiama pirmoji absolventų laida.

            1994 m. Ne pelno įmonė “Senieji amatai” sudaro sutartį su Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų filialu, atstovaujamu Aldonos Baziliauskienės. Pagal sutartį, mokytis siunčiami bedarbiai, užsiregistravę darbo biržoje ir norintys persikvalifikuoti. Mokslas trunka 6 mėnesius, kurių eigoje mokiniai mokomi teorijos ir praktikos.    

            1995 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje įregistruojama nauja mokymo įstaiga – Druskininkų amatų mokykla. Įregistravimo pažymėjimas M Nr. 000337.

            Druskininkų amatų mokykla turi du steigėjus: Švietimo ir mokslo ministeriją bei Druskininkų savivaldybės taryba.

            Druskininkų amatų mokykla vadovaujasi 1995 m. liepos 11 d. Druskininkų miesto valdybos sprendimu Nr. 89 patvirtintais Druskininkų amatų mokyklos nuostatais.

            1996 m.  Druskininkų amatų mokykla iš senųjų patalpų persikrausto į naujas, ką tik suremontuotas patalpas. 

            Mokykloje pynimo iš vytelių, staliaus  bei susiuvėjos specialybių mokosi 64 mokiniai.

1997 m. balandžio 25 d. įvyksta naujojo mokyklos pastato (Gardino g. 45) atidarymo iškilmės.

Po 1997 m. kovo mėnesį įvykusių rinkimų Druskininkų amatų mokyklos direktorius Vytautas Dabrukas tampa Druskininkų miesto vicemeru.

1997-06-16 Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu Nr. 171-K Druskininkų amatų mokyklos direktorės pareigas pradeda eiti Laima Dabrukienė.    

            1997/1998 m. m. mokykloje ruošiamos  susiuvėjo, staliaus, pynėjo iš vytelių specialybės, mokosi 93 mokiniai 

Nuo 1998 m. rugsėjo 1 d. Druskininkų amatų mokykloje staliaus specialybė  ruošiama  ne tik  pagal I pakopos mokymo programą, bet ir pagal III pakopos  stalių specialybės mokymo programą. Profesijos mokymo dalykų mokiniai mokosi amatų mokykloje, o vidurinio mokslo žinių semiasi Druskininkų Atgimimo vidurinės mokyklos vakariniame skyriuje.

            1998/1999 m. m. mokykloje rengiamos pynimo iš vytelių, staliaus bei susiuvėjos  specialybės, mokosi 93 mokiniai.

            2000 m. rugpjūčio 9 d. Druskininkų amatų mokyklai išduotas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų nario pažymėjimas.

Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įvedamos naujos specialybės: baldžiaus, meno dirbinių iš tekstilės gamintojo bei  viešbučių ir turizmo kompleksų darbuotojo.

            Be šių naujų specialybių  Druskininkų amatų mokykloje dar ruošiami staliai.

Iš viso mokykloje mokosi 109 mokiniai.

            2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 68-K, baigęs vicemero kadenciją, vėl paskiriamas   Vytautas Dabrukas.

2000 m. vasarį, bendradarbiavimo su Austrijos Zalcburgo žemės mokyklų taryba dėka, Druskininkų amatų mokyklai rasti rėmėjai – Saalfelden miesto profesinė mokykla, kuri dovanojo mokyklai virtuvės įrangą, skirtą  virėjo ir padavėjo specialybei. Austrijos Zalcburgo žemės mokyklų tarybos bei Druskininkų savivaldybės dėka, mokykloje įrengiama virėjų ir padavėjų specialybės mokomoji virtuvė.

Druskininkų amatų mokykla kartu su Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacija (LVTGO) “Gelbėkit vaikus” (organizacijos pirmininkas seimo narys Aloyzas Sakalas, direktorė Loreta Trakinskienė) vykdo programą “Žuvėdra”, kurios eigoje našlaičiai ir socialiai remtini vaikai, gyvena “Žuvėdros” bendrabutyje ir mokosi Druskininkų amatų mokykloje. mokykla rūpinasi našlaičių veikla ir laisvalaikiu, organizuoja našlaičių praktikos atlikimo vietas, ieško jiems rėmėjų bei įdarbina jiems baigus mokyklą.

2000 m. per LVTGO “Gelbėkit vaikus”  Švedijos firmos “Scania” organizacija “Tolsvskillingshjalpen”   pradėjo bendradarbiavimą su Druskininkų amatų mokykla, kurio pasakoje už 563 tūkst. Lt Druskininkų amatų mokyklos garažuose buvo įrengtos automobilių remontininko (automechaniko) specialybei ruošti reikalingos patalpos, skirta įvairi mokymo įranga bei mokomasis vilkikas “SCANIA”. Vykdant tęstinį projektą “Žuvėdra” Švedijos firmos “Scania” organizacija “Tolsvskillingshjalpen” automobilių remontininko specialybę parėmė daugiau kaip vienu milijonu  Lt ir remia toliau.   

Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. mokykloje, rėmėjų dėka, pradėtos ruošti šios naujos specialybės: virėjas ir padavėjas automobilių remontininką. Be šių naujų specialybių 2001/2002 m. m. Druskininkų amatų mokykla ruošė  stalius, baldžius, meno dirbinių iš tekstilės gamintojus bei   virėjus ir padavėjus, mokykloje mokėsi  143 mokiniai.

Nuo 2004 m. Druskininkų amatų mokykla vykdo profesinį rengimą pagal tas pačias mokymo programas:

Automobilių remontininko;

Staliaus ;

Siuvinių gamintojo;

Viešbučio ir turizmo paslaugų teikėjo;

Virėjo ir padavėjo.

 

Atgal